Life Should Taste As Good As Buffy.

Texas Women

Slump eller skapelse

Solen är ett av de ting vi behöver för vår existens. Vi förstår inte hur nädvändigt det är att jorden lutar exakt 23,5 grad för att vi inte ska frysa ihjäl respektive bränna upp. Man skulle kunna tänka att det skulle räcka om den halva graden inte fanns men det skulle göra stor påverkan på vår jord. Därför är det exakt 23,5 grad. Vem är det som bestämt det? Ja, det är vissa som tror på en skapare och vissa tror att det kommit till av en slump. Men jag vet inte om slumpen är en så bra skapare. Då kan det ju bli hur som helst och vad talar för att den exaktheten och balansen som behövs ordnas av slumpen? Det är frågor vi alla behöver ta ställning till.